Redirecționează 20% din impozitul pe profit datorat statului către Clinica Nera

Firmele pot direcționa 20% din impozitul pe profit datorat statului. Nebirocratic, fără costuri, în 3 pași simpli.

Ajuți fără să te coste nimic:

Cum se calculează suma?

Suma ce poate fi redirecţionată din impozitul pe întreg anul 2014 se calculează astfel:

-firma îşi va estima profitul anului fiscal 2014 (plecând de la impozitul calculat pe primele 3 trimestre şi de la estimarea impozitului pe trimestrul 4) precum şi cifra de afaceri a acestui an.

Suma, dacă se încadrează în limitele prevăzute în codul fiscal (20% din impozitul pe profit, maxim 3‰ (la mie) din cifra de afaceri), se SCADE DIN IMPOZIT.

Diferenţa din impozitul datorat o va vira către bugetul de stat, la termenul prevăzut de lege (25 ianuarie 2015). Sponsorizarea se poate realiza și trimestrial și se deduce din impozitul pe profit al acestuia, dacă plata sumei sponsorizate se realizează pe parcursul respectivului trimestru.

De ce acestui tip de sponsorizare nu i se aplică impozit?

Deși este o cheltuială nedeductibilă, SPONSORIZĂRII NU I SE APLICĂ IMPOZIT 16%. SPONSORIZAREA ESTE TOTAL DEDUCTIBILĂ DIN IMPOZIT DACĂ SE ÎNCADREAZĂ ÎN LIMITELE IMPUSE DE CODUL FISCAL (să nu fie mai mare 3 ‰ (mie) din CA şi de 20% din impozit).

Ce repartizare are impozitul pe profit al oricărei companii?

Extras din codul fiscal Titlul 2, Cap. II, articolul 21, alineatul (4), litera p) „Contribuabilii care efectuează sponsorizări şi/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificarile ulterioare, şi ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cei care acordă burse private, potrivit legii, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente, dacă totalul acestor cheltuieli îndeplineşte cumulativ urmatoarele condiţii:

-Este în limita a 3 la mie din cifra de afaceri;

.

-Nu depăşeşte mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat.

-Reflectarea în contabilitate a operatiunilor de sponsorizare prin acordarea de numerar cash sau virament bancar.