Можете да ни помогнете дарявайки директно по някоя от сметките на Фондацията:Сметка в леи: RO 12 WBAN 25110001A2064936

Сметка в евро: RO 06 WBAN 25110221A2064936

Swift:WBANRO22 –код необходим за дарениятяа от чужбина.

INTESA SANPAOLO, клон Викторией, Каля Викторией № 155, бл. Г1, сектор 1, Букурещ, Румъния.

Идентификационни данни на бенефициента: Фондация „Света Ирина” ( PJ 127/1998) ЕИК: 10667150, със седалище във Волунтари, ул. Ероу Мирча Маринеску № 3, окр. Илфов, пощ. код 077190.