Пренасочете 2-3,5% от данъка върху дохода дължим на държавата към Клиника „Nera”


Съгласно чл. 84, ал. 2 от Данъчния кодекс всеки данъкоплатец може да нареди пренасочване на 2% от данъка върху дохода, дължим на държавата, към всяка неправителствена организация.

Тази сума не представлява спонсорство или дарение, но по същество е част от вече платения данък върху дохода, който се насочва от всеки гражданин към субекта, който иска.

Ако не ги насочите, парите отиват в държавата. Трябва да изпълните 3 лесни стъпки:

  • 1. Свалете Формуляр 230;;(за платени служители) или Формуляр 200;;(за PFA, приходи от наеми, авторски права и други категории доходи, други, различни от заплати).
  • 2. Попълнете го с личните си данни (за предходната година, за която е вече платен данъкът). Не изчислявайте, за да попълните сумата, която ще бъде пренасочена. Тя ще бъде изчислена от финансовата администрация, към която принадлежите.
  • 3. Подпишете формуляра и го внесете до 25 май в Данъчното управление, към което принадлежите по адрес на местоживеене. Адресите ще откриете тук.