Конференции / симпозиуми

Ролята на събитията, организирани от фондация „Света Ирина“ (симпозиуми и международни конференции), е да популяризират нашата институция като Център за палиативни грижи и значението на този вид услуги в нашето общество, като се има предвид фактът, че честотата на заболяването непрекъснато се увеличава и представлява втората причина за смъртността в Румъния.

В същото време въпросът за грижата за пациентите се задълбочава от различни гледни точки и се улеснява обмяната на опит с професионалисти от медицинската, университетската, църковната среда, като крайната цел е подобряване на грижите за пациенти с хронични проблеми.

Едно от най-важните събития, които споменаваме:

Концептът християнска медицина- Отношение към болния

Фондация „Света Ирина“ организира ЦИКЪЛ ОТ КОНФЕРЕНЦИИ на тема КОНЦЕПТЪТ ХРИСТИЯНСКА МЕДИЦИНА. ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПАЦИЕНТА, с общо 24 часа.

- Могат да участват: лекари, свещеници, психолози, социални работници, богослови.

- Участието е безплатно

- В зависимост от броя и предпочитанията на записаните хора, ние можем да организираме курсовете седмично или компактно

- Подробности и регистрация: ФОКША РОКСАНА 0758259948 ; e-mail: sfantairina@gmail.com.

Християнските политики – Библейско и патристично обосноваване. Европейският контекст

Фондация „Света Ирина“ и Комисията за правата на човека, култовете и малцинствата от румънския сенат организираха във вторник, 23 юни 2015 г., с начало 9:00, в зала „Константин Стере“ на румънския сенат, семинара „Християнската политика - библейско и патристично обосноваване. Европейският контекст ".

Организаторите на семинара имаха за цел да подчертаят опита от над 2000 години на християнската църква в областта на социалните, моралните и икономическите въпроси на една държава или общност, за да привлекат вниманието на служители с публични, ръководни длъжности историческият пример, предоставен от управление, основано на християнското учение.

На масата за диалог бяха поканени представители на законодателната, изпълнителната, президентската администрация, на всички култове, представители на университетите, както и представители на румънските евродепутати, представители на фондации и асоциации.

Междуналоден симпозиум - Духовната помощ на умиращия пациент. Православен подход

Симпозиумът се проведе на 4-5 март 2008 г. в манастира Кристиана

Този симпозиум за първи път у нас засегна темата за духовната помощ в грижите за болните - както научно, така и теологично.

На този симпозиум присъстваха международни личности от медицинския и богословския свят (IPS Hierotheos Vlachos-Гърция, Georgatos Николас Калиникос-Гърция, д-р Димитри Александрович Авдеев-Център за православна психология, Русия, проф. Д-р Тристрам Х. Енгелхард младши, Тексаски университет, САЩ, Корина Делкескамп-Хейс, Германия, д-р Марк Андроникоф-Франция).

Междуналоден симпозиум – Мъченическата смърт

Симпозиумът се проведе на 11.10.2010 г. в хотел Hilton в Букурещ и беше първият симпозиум по мартирология в страната.

На симпозиума присъстваха: проф. Д-р. Тристрам Х. Енгелхард младши, Тексаски университет, САЩ; Корина Делкескамп-Хейс, Германия; Проф. Георгиос Металинос, Атински университет, Гърция; Проф. Д-р Доминик Рубин, Университет в Оксфорд, Великобритания.

Конференция на тема - Биоетични проблеми и дилеми в края на живота

Конференцията бе проведена от I.P.S д-р Николае Митропорит на Mesoghia и Levrotiki през октомври 2013. Конференцията се проведе в Центъра за палиативни грижи "Св. Ирина".