Всяка сума, която искате да дарите, може да бъде донесена лично в Клиника „Nera” или изпратена по пощата.


Ще получите разписка с вашето име и сумата, която сте предложили за обгрижване на болните, хоспитализирани в Центъра.

Център за палиативни грижи "Света Ирина"

ул. Ероу Мирча Маринеску № 3

гр. Волунтари, окр. Илфов, код 077190.

Онкологичен център за възстановяване Клиника „Nera”

Слатина Нера № 314, община Саска Монтана, окръг Караш-Северин