ОБОРУДВАНЕТО НА КЛИНИКА „NERA”Какво представлява хипербарната камера, с помощта на която се извършва лечението с хипербарна кислородна терапия?

Защо лечението с хипербарен кислород може да бъде по-ефективно, когато се извършва в незамърсени, много чисти зони?

Клиника „Nera” разполага с най-новата и модерна многостайна хипербарна камера за медицинска употреба в Румъния - HAUX Starmed 2200 XL. Произведена е в Германия, съгласно стандарт EN14931 за конструкцията и функционалността на хипербарните камери, EN12021 за налягане и отговаря на строгите стандарти за пожарна безопасност EN16081 и други европейски стандарти за вътрешни инсталации, стандартизация на използваните вътрешни материали и използването на медицинско оборудване за спешен случай (напр. дефибрилатор, вентилатор, инжектомат), специално проектиран за използване при хипербарични условия.Тя е инсталирана и пусната в експлоатация от специалисти на HAUX и има акредитации от ЕС, за да работи и в Румъния.

В съответствие с европейския стандарт EN14931, който регулира функционалността и акредитацията на хипербарни камери в ЕС, т.е. включително и в Румъния, хипербарните камери за кислородна терапия с множество места (много места) трябва да имат две отделения: основното, където се извършва самата терапия и едно помощно или преддверие, което позволява по време и след терапията излизането и влизането на медицинското лице или пациентите от или в основното отделение, особено в случай на спешна медицинска помощ. Повече за европейските стандарти и какво е акредитирана хипербарна камера може да се намери тук .

Също така, многоместните хипербарни камери, които работят в Европейския съюз за хипербарна кислородна терапия, трябва да имат серия от акредитирани медицински устройства, с помощта на които по време на терапията се наблюдават здравните параметри на пациентите, които остават вътре в камерата. Не на последно място, кислородът, използван за хипербарна терапия, трябва да бъде акредитиран като за медицинска употреба, т.е. да има концентрация от най-малко 99,5% чист кислород. Следователно кислородните концентратори или кислородните генератори, които в момента се предлагат на пазара, не попадат в тази категория, от една страна поради концентрацията на кислород под 95%, и от друга страна поради множество филтри, които не са акредитирани за медицинска употреба. В случай на кислородни концентратори от големи молекулярни сита за медицинска употреба в някои болници, допълнителната система за филтриране може да повиши чистотата до максимум 97%.

Ползата от хипербарната кислородна терапия се намалява в претъпканите градски райони със замърсяване на въздуха, надвишаващо максимално допустимите стойности, т.е. много високо замърсяване на въздуха, заради това, че хипербарната камера използва дори въздуха в средата, в която работи, в големи количества, така че ако въздухът е замърсен, самата терапия не може да се извършва при незамърсени условия, дори ако този въздух е много добре филтриран. Наличието на индустриални парникови газове в атмосферата на градските райони, но също така и на много газови емисии от топлинни машини, присъстващи в задръстените градски райони, не могат да бъдат ефективно отстранени чрез механична филтрация на въздуха. Това е една от причините, поради които Клиника „Nera” избра да провежда хипербарна кислородна терапия в незамърсена зона, с концентрация от над 1000 отрицателни йона на см3 (много чист въздух), граничеща със защитените зони на Национален парк Кеиле Нерей-Беушница и Национален парк Семеник.

Преди да планирате лечение в хипербарна камера в ЕС, ви съветваме да се уверите, че камерата е в съответствие с действащото законодателство, имаща акредитация. Акредитацията за работа на хипербарната камера в Клиника „Nera” ще намерите тук.