ДРУГИ ДЕЙНОСТИ В КЛИНИКА „NERA”


- ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ, ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЕН

- ДРУГО УЧИЛИЩЕ ИЛИ ПОСЕЩЕНИЯ НА ГРУПИ ОТ ДЕТСКИ ГРАДИНИ, УЧИЛИЩА, ГИМНАЗИИ И ДР., НАСРОЧЕНИ

- МЕДИЦИНСКИ ИЛИ СПЕЦИАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ИНСТРУКЦИОННИ КУРСОВЕ И ДР ..

- НАСТАНЯВАНЕ НА СПОРТИСТИ ЗА МЕДИЦИНСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И КРАТКОСРОЧНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПОЛАГАНЕ НА УСИЛИЯ ЧРЕЗ КИСЛОРОДОТЕРАПИЯ