Направете дарение

Направете дарение в продукти (лекарства, храни, почистващи продукти и др.) или в пари, необходими за правилното функциониране на Центъра за палиативни грижи "Света Ирина".

За всяко дарение, предложено като спонсорство, ще ви изпратим договор за спонсорство. Той се подписва и подпечатва от двете страни и влиза в сила от датата на подписването му.

Всяко спонсорство може да бъде видяно на сайта и в материалите, предлагани на медиите.