Вътрешна медицина


Натуристка медицина


Психотерапия


Диетотерапия и хранене


ЕТИОПАТОГОГИЯ – генетика и други клинични изследвания


Физио-кинетотерапия


Други допълнителни услуги

- временно настаняване за пациенти и придружители

- - обществено хранене