Küldetés

Az előrehaladott állapotban lévő daganatos betegek életminőségének javítása egészségügyi, szociális, pszichológiai és lelki gondozás révén.

Előzmények

2003:

Az alapító tagok elindítják a „Palliatív Ellátó Központ” elnevezésú projektet, megszerzik az első finanszírozásokat és a projekt megvalósításában bízó AnonimulAlapíványnak köszönhetően megvásárolják a területet.

2004:

A Voluntari város Polgármesteri Hivatalával partnerségben megvalósul az Európai Integrációs Minisztériumtól szerzett vissza nem térítendő finanszírozási projekt.

2005:

Megtörténik a Palliatív Ellátó Központban jelenleg dolgozó csapat azonosítása, illetve a romániai palliatív ellátás útörői, a brassói Reménység Háza (CasaSperanţei din Braşov) csapata általi kiképzésük. Október 25-én kerül sor a “Sfânta Irina” Palliatív Ellátó Központ avató ünnepségére, melyen jelen vannak az Alapítvány „lelkes emberei”, a támogatók, hivatalosságok, az Igazságügyi Minisztérium (MinisterulSănătaţii), Munkaügyi, Társadalmi Szolidaritási és Családügyi Minisztérium. (MinisterulMunciiSolidarităţiiSocialeşiFamiliei), Román Pátriarkátus (PatriarhiaRomânâ), a Reménység Háza Alapítvány (FundaţiaCasaSperanţei), angliai barátok, Voluntari Polgármesteri hivatala, A Te Deum misét Őkegyelmessége IPS Teofan, Olténiai érseke, Őkegyelmessége IPS Serafim, Németország érsek, PS CiprianCâmpineanul metropolita, PS Sebastian Ilfovenu metropolita celebrálja. Újabb finanszírozási forrásokra tesznek szert a központ működéséhez, illetve a minőségi szolgáltatások nyújtására a központ betegei és azok családjai számára.

2006:

A 75.000 euró értékű 2005-ös „Új reménységek” Phare program révén sikerül elindítanunk az előrehaladott állapotban lévő daganatos és leukémiás betegek gondozói tevékenységet - a “Sfânta Irina” Központban - palliatív típusú ellátásban részesítjük a betegeket, támogatjuk családjaikat a nehéz helyzetekben, az alapítvány szociális gondozói révén megkönnyítjük. Újabb forrásokat szereznek az amerikai United Way Alapítványtól, és új együttműködési kapcsolatokat alakítanak ki az Ilfov megyei Egészségbiztosítási Házzal (CasaNaţională de Asigurări de Sănătate) illetve a 3. és a 6. kerületi Társadalombiztosítási és Gyermekvédelmi Igazgatósággal (AsistenţăSocialăşiProtecţiaCopilului).

2011:

A Regio - Regionális operatív program által finanszírozott „A rák, abszolút elsőbbség - egy valódi szociális szolgáltatási rendszer létrehozása” projekt révén 2011-ben egy új épületszárnynak a régi mellé való felépítése révén megvalósul a központ kibővítése, ebből adódóan a központ férőhelyeinek 21 -ről 37-re történő növelése. Létrehozzák és megfelelően felszerelik a betegek és családjaik megsegítésére szánt helyiségeket

2018:

Használatba adják a kórház kápolnáját.