Interna medicina


Naturistićka medicina


Psihoterapija


Dijetalna terapija i ishrana


Etiopatologija –genetika i druga klinička istraživanja


Fizio – hemijo terapija


Ostale dopunske usluge

- Usluge privremenog smeštaja za pacijente i rođake/p>

- Ugostiteljske usluge