Bilo koji iznos koji želite donirati možete lično doneti u Klinika Nera ili poslati poštom.


Dobićete priznanicu sa svojim imenom i iznosom koji ste ponudili za negu pacijenata hospitalizovanih u Centru.

Centar za palijativno zbrinjavanje svete Irine

ulica. Erou Mircea Marinescu br. 3

Grad Voluntari, okrug. Ilfov, bakalar. 077190.

Onkološki centar za oporavak Klinika Nera

Slatina Nera br. 314, opština Sasca Montana, okrug Caras-Severin