Donirati

Donirajte u proizvode (lekove, hranu, proizvode za čišćenje itd.) Ili u novcu neophodnom za pravilno funkcionisanje Centra za palijativno zbrinjavanje St. Irina.

Za bilo koju donaciju ponuđenu kao sponzorstvo poslaćemo vam ugovor o sponzorstvu.

Obe strane ga potpisuju i pečatom će stupiti na snagu danom potpisivanja. Svako sponzorstvo može biti istaknuto na veb lokaciji i u materijalima koji se nude medijima