0355 401 393
contact@clinicanera.ro

acebook

Klinika Nera


Klinika Nera smeštena je u dolini reke Nere, na njenom izlazu iz planina, gde čini najdužu i naj živopisniju klisuru u Rumuniji. Nalazi se na udaljenosti od 15 km od granice sa Srbijom (tačka za granični prelaz Bele crkve - Naidas), oko 130 km od Bugarske i Mađarske.

Područje karakteriše pejzaž visokih i strmih brežuljaka, dobro pošumljenog, obilnog i raznolikog rastinja, specifičnog za umereno mediteransko područje, sa surovim ljetima i blagim zimama.

Na takvom brdu je sagrađena klinika Nera.












Rumunija Okrug Caras-Severin

Selo Slatina Nera broj 319, opština Sasca Montana

0355 401 393

Za sastanke i hospitalizacije, nazovite između 9.00-17.00

contact@clinicanera.ro