OPREME KLINIKE NERAŠta je hiperbarična komora, uz pomoć koje se vrši tretman sa hiperbaričnom terapijom kiseonika?

Zašto hiperbarični tretmani kiseonikom mogu imati povećanu efikasnost kada su izvršeni u ne zagađenim zonama, na vrlo čistom vazduhu?

Klinika Nera ima najnoviju i naj moderniju hiperbaričnu komoru sa više mesta za medicinsku upotrebu u Rumuniji – HAUX STARMED 2200 XL. Komora je bila proizvedena u Nemačkoj, u skladu sa standardnom EN14931 u odnosu na izgradnju i rad hiperbaričnih komora, EN 12021 u odnosu na neophodan pritisak i poštuje stroge norme u odnosu na bezbednost i požar EN16081 i druge evropske norme za instalacije iz unutrašnjeg dela komore, u odnosu na standardiziranje unutrašnjih materijala koji se koriste, kao i u odnosu na upotrebu određenih medicinskih oprema za prvu hitnu pomoć. Komora je bila ugrađena i stavljena u rad od strane specijalista HAUX i ima akreditaciju EU uključujući i za rad u Rumuniji.

U skladu sa Evropskim normama EN 14921 kojima se određuje rad i akreditacija hiperbaričnih komora u Evropskoj Uniji, uključujući ovde i Rumuniju, hiperbarične komore za terapiju za kiseonikom sa više mesta (više mesta), komora mora da ima obavezno dva odeljka: jedan glavni odeljak gde se vrši sama terapija i jedan dodatni odeljak ili pred soba kroz koju je omogućuje ulaz i izlaz medicinskih lica ili pacijenta tokom trajanja terapije, posebno u slučaju medicinskih hitnih situacija. Više o evropskim normama i šta predstavlja jedna akreditovana hiperbarična komora možete naći ovde. ovdje .

Takođe, hiperbarične komore sa više mesta koje rade u Evropskoj Uniji u oblasti terapije sa hiperbaričnim kiseonikom moraju da poseduju jednu seriju akreditovanih medicinskih uređaja, uz pomoć kojih da budu nadgledani zdravstveni parametri pacijenata koji provode vreme u unutrašnjem delu komore, radi vršenja terapije. Ne u poslednjem redu, kiseonik koji se koristi za hiperbaričnu terapiju mora biti takođe akreditovan kao kiseonik za medicinsku upotrebu, odnosno kiseonik mora imati koncentraciju od najmanje 99,5% čistog kiseonika. U skladu sa time, koncentratori kiseonika ili generatori kiseonika koji su na tržištu u ovom momentu ne ulaze u ovoj kategoriji, sa jedne strane zbog koncentracije kiseonika od ispod 95%, a sa druge strane zbog više brojnih filtra koji nisu akreditovani za medicinsku upotrebu. U slučaju koncentratora kiseonika tipa sa molekularnom sitom, većih dimenzija za medicinsku upotrebu, korišćeni u nekim bolnicama, sistem dodatnog filtriranja može podići čistoću kiseonika do maksimum 97%.

Prednost hiperbarične terapije kiseonikom smanjuje se u prenatrpanim urbanim sredinama, pri čemu zagađenje vazduha prelazi maksimalno dozvoljene vrednosti, dakle vrlo veliko zagađenje vazduha, jer hiperbarična komora u velikim količinama koristi čak i vazduh u okruženju u kojem deluje, ako je vazduh zagađen, sama terapija se ne može izvoditi u ne zagađenim uslovima, čak i ako je ovaj vazduh vrlo dobro filtriran. Prisustvo industrijskih gasova sa efektom staklene bašte u atmosferi urbanih područja, ali i mnogih emisija gasova iz toplotnih mašina, prisutnih u zagušenim urbanim oblastima, ne može se efikasno ukloniti mehaničkom filtracijom vazduha. To je jedan od razloga zašto se Klinika Nera odlučila za hiperbaričnu terapiju kiseonikom u ne zagađenom području, sa koncentracijom od preko 1000 negativnih jona po cm3 (vrlo čist vazduh), omeđen zaštićenim područjima Nacionalni park CHEILE NEREI-BEUSNITA i Nacionalni park SEMENIC.

Pre vršenja rezervacije za tretman u hiperbaričnoj komori u Evropskoj Uniji molimo vas da proverite ako je ta komora u skladu sa aktualnom važećom legislacijom i dali ima odgovarajuću akreditaciju. Akreditacija rada hiperbarične komore iz Klinike Nera možete naći ovde.OVDJE.