Pre usmerava 2-3,5% poreza na dohodak države na Kliniku Nera


Prema čl. 84, st. 2 Fiskalnog zakonika, svaki poreski obveznik može da naredi usmeravanje 2% poreza na dohodak, plaćenog državi, bilo kojoj nevladinoj organizaciji koju želi.

Ovaj iznos ne predstavlja sponzorstvo ili donaciju, već je u suštini deo već plaćenog poreza na dohodak koji svaki građanin usmerava na entitet koji želi.

Ako ih ne usmerite, novac ide državi. Morate izvršiti 3 jednostavna koraka:

  • 1. Preuzmite obrazac 230;(za zaposlene) ili obrazac 200;(za PFA, prihode od zakupa, autorska prava i druge kategorije prihoda osim zarada).
  • 2. Popunite ga svojim ličnim podacima (za prethodnu godinu za koju je porez već plaćen). Ne računajte da biste dovršili iznos koji će biti preusmeren. Ovo će izračunati finansijska uprava kojoj pripadate.
  • 3. Potpišite obrazac i predajte ga do 25. maja Finansijskoj upravi kojoj pripadate. Adrese možete pronaći ovde. aici.