ŠTA JE TERAPIJA SA KISEONIKOM?

Terapija sa hiperbaričnim kiseonikom pretpostavlja da ,,jedan pacijent udiše O2 100%, koji se nalazi na visok atmosferski pritisak, Kiseonik rastvoren direktno u plazmi može stići u telesnim regionima koji su dalje od kapaciteta kretanja eritrocita. Kod 3 atmosfera, sadržaj kiseonika jeste od oko 6 m L/d L plazme (v s 0.3 ml).

KOJI SU EFEKTI TRETMANA SA KISEONIKOM?

1. Snabdevanje O2 u hipoperfundovanim tkivima određuje: - ograničenje ishemijskih efekata, upale i ćelijske smrti - stimulaciju sinteze kolagena i angiogeneze - stimulaciju osteogeneze.

2. Vazokonstrikcija - ograničenje edema, ograničenje adhezije leukocita u sindromu ishemije -reperfuzije

3. Bakteriostatski / baktericidni efekat - pojačavanje oksidativnog dejstva neutrofila u prisustvu O2 izvan bakterijskog filma

CKOJE SU PREPORUČENE SMERNICE OD STRANE EVROPSKOM KOMITETA ZA HIPERBARIČNU MEDICINU (ECHM) I OD STRANE UDRUŽENJA ZA HIPERBATIČNU PODVODNU MEDICINU (UHMS)

-Teška anemija

-Itrakranijalni apsces

-Nekrotične infekcije mekih tkiva

-Čir na koži

-Osteomielite

-Posle radio terapijske lezije (nekroza kostiju, meka tkiva)

-Kompromitovani graftovi kože

-Plin embolija

-Trovanje ugljen-monoksidom

-Plinovita gangrena (miozitis sa Clostridium perfringens tip A, mionekroza)

-Sindrom odeljenja, akutne povrede simpatije

-Dekompresijska bolest

-Arterijska ili venska insuficijencija

-Okluzija centralne mrežnjače

OSTALE SMERNICE OSIM IZ OBLASTI MEDICINSKE TERAPIJE

-Postoje indikacije za oksigenaciju tkiva kod sportista i samim tim cilj je obnavljanje sportskih sposobnosti. Takođe, oksigenacija organizma je korisna za bilo koji premoreni organizam, koji ima umor koji nastaje usled uobičajenih svakodnevnih aktivnosti zbog sveprisutnog stresa, ali i zbog fizičkog rada