GDE SE PREPORUČUJE TERAPIJA SA KISEONIKOM?

Specijalizovane studije su veoma različite i izvodi se više nivoa medicinskih specijalizacija. Dakle, istraživanja pokazuju da se hiperbarična medicina široko koristi u specijalizaciji MEDICINSKIH OPORAVKA, naime u slučaju višestrukog oporavka organa, posebno za periferne posledice, ali i kod neuroloških poremećaja ili disfunkcija, poput AUTIZMA ili stimulacije nervnih ćelija za oporavak memorije usled moždanog udara.

Terapija kiseonikom (HBOT) ima definitivan efekat u borbi protiv raka. Prva studija objavljena 1931. godine pripada Otu Varburgu, dobitniku Nobelove nagrade za rezultate ovog istraživanja. Pokazalo se da terapija kiseonikom u velikoj meri povećava efikasnost hemoterapije (jer hemoterapija u hipoksiji ne deluje).

U Klinici Nera postoji čitav niz tretmana koji razmatraju borbu protiv karcinoma, a svi oni su deo grupe preporučenih, najsavremenijih terapija i koji uzimaju u obzir psihološku i terapijsku pripremu pacijenta za efikasnu borbu protiv raka. .

KISIKOVA TERAPIJA (HBOT) je takođe dobra u sportskim terapijama za poboljšanje fizičkih sposobnosti i implicitno sportskih rezultata.

Na klinici Nera mogu se izraditi terapije za pacijente sa raznim drugim preporukama za druge bolesti kao što su: hemoragične bolesti ili periferne rane usled raznih nezgoda, teško izlečivih, uključujući opekotine, ADHD ili AUTIZAM i druge neurološke poremećaje koje lekari preporučuju za HBOT, disfunkcija pluća ili drugih organa usled nedostatka kiseonika, gangrene i nekroze, i nekroza glave butne kosti, anemija kod dece ili odraslih, čak i teška anemija, autoimune bolesti, encefalopatije, ishemijske bolesti, migrene, paraliza, poboljšana memorija stimulisanjem ćelija cerebralna paraliza, neuro senzorna gluvoća, ali i dekompresijska bolest specifična za ronioce i mnoga druga stanja.

Za dugoročne tretmane, klinika Nera olakšava smeštaj i ishranu pacijenata u povoljnim uslovima.

Pojavile su se studije koje pokazuju da hiperbarična terapija povećava zasićenje kiseonika iz krvi kod obolelih od COVID, specijalno za one osobe koje se nalaze u teškom stanju.

Terapija kiseonikom je tretman u kojem pacijent udiše 100% O2 dok je u hiperbaričnoj komori, pod pritiskom višim od atmosferskog pritiska na nivou mora (> 1atm). U nekim okolnostima je prva terapijska indikacija, a u drugima služi kao dodatak hirurgiji ili farmakologiji.

Hiperbarični lek je efikasan jer određuje sledeće osnovne akcije:

-dodatna oksigenacija tela difuzijom kiseonika u krvnoj plazmi i potom u svim telesnim tečnostima

-povećava anti mikrobni kapacitet tela da se bori protiv infekcija - stimuliše stvaranje novih kapilara, povećava perfuziju tkiva

-Nekrotične infekcije mekih tkiva

-antiflamatorno

-poboljšava opšti metabolički nivo

-antiflamatorno

-stimuliše proizvodnju eritrocita

-stimuliše proizvodnju matičnih ćelija (do 400% nakon 40 sesija))

-smanjuje edem

-povećava brzinu zarastanja kod hroničnih rana (npr. čir na koži)

Jedna osoba koja je izložena hiperbaričnim kiseonikom:

- ima do 20 puta više rastvorenog kiseonika u arterijskoj krvi i drugim biološkim tečnostima poput cerebrospinalne tečnosti takođe se ubrizgava dodatni kiseonik

-hemoglobin nije previše napunjen, već je punim kapacitetom

-kiseonik difundira iz kapilara u tkiva i dolazi do slabo perfundiranih ili neperfuzijskih područja. Prema Koghovom difuzionom prstenu, više kiseonika se doprema u tkiva difuzijom nego kroz krvotok.

Jedina apsolutna kontra indikacija je pneumotoraks.

Pneumotoraks: urođena sferocitoza; akutne infekcije gornjih disajnih puteva; plućni emfizem; plućne ciste; istorija torakalne ili očne hirurgije; visoka temperatura; trudnoća sa velikim rizikom od pobačaja; onkološke bolesti sa visokim rizikom od intravaskularne hemolize / šoka; optički neuritis; poremećaji ritma, teška srčana insuficijencija.

Onkološke bolesti

Većina studija pokazuje povoljan efekat u ograničavanju razvoja u kombinaciji sa hemoterapijom / radio / imuno terapijom. Mogući efekti su povezani sa povećanjem intra -tumorske oksigenacije sa efektom ograničavanja rasta, stimulacijom razvoja molekula adhezije (npr. E-kadherini) sa efektom ograničavanja metastaza, peritumoralnom fibrozom.

HBOT se koristi kao dodatak u radioterapiji i za lečenje postradioterapijskih lezija (poznato je da se mikro kapilarni krevet značajno smanjuje sa razvojem nutritivnog nedostatka u pogođenom tkivu).

Hiperbarična terapija kiseonikom može se koristiti u onkološkom lečenju uz pažljivu procenu hemodinamske stabilnosti i hemograma.

Pripremanje pre terapije:

-Pacijenti će doći odeveni u odeću od 100% pamuka ili poneti rezervnu odeću koja se koristi tokom terapije.

-Biće pravilno hidrirani i mogu prezalogajiti pre tretmana

-Imaju obavezu da obaveste lekara pre terapije hiperbaričnim kiseonikom o bilo kakvim promenama u zdravlju od poslednjeg lečenja.